top of page

             ภูมิใจไทย

 

ศิลปิน พิชัยยุทธ จันทร์กลับ (เหน่ง The Voice)

คำร้อง/ทำนอง/Producer สุรักษ์ สุขเสวี

เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล

พรรคภูมิใจไทย

 

มองไปบนพื้นดิน  ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้

ด้วยสำนึก  ศักดิ์ศรี  วิถีของความเป็นไทย

ก็บอกตัวเองทุกวัน  ฉันจะทำอะไรได้ไหม

ที่จะพอชดใช้  ให้ผืนดินที่เกิดมา

*เพราะโลกก้าวไกล ชีวิตต้องไปข้างหน้า

ถ้าเราจับมือกันเดินไปคงเป็นเรื่องดี

**เป็นคนไทย ก็ต้องภูมิใจไทย

ทดแทนคุณให้แผ่นดินนี้

พร้อมใจกัน แบ่งรับหน้าที่

มุ่งหมายรับใช้ปวงชน

ให้ประชานิยม สังคมเป็นสุข

อยู่สบายกันถ้วนทุกคน

จะดีแค่ไหน ถ้าเห็นคนไทยทุกคน ภูมิใจไทย

(ภูมิใจ...ในความเป็นไทย

ภูมิใจ..ที่เป็นคนไทย ภูมิใจ...ที่เป็นภูมิใจไทย

คนไทยต้องรักกัน ไม่ถือประโยชน์ส่วนตน

ด้วยความคิด เหตุผล เรื่องยากก็คงง่ายดาย

เราอยู่อย่างพี่น้องกัน สามัคคีผูกพันกันไว้

เป็นพลังเคลื่อนไหวที่หลอมรวมด้วยศรัทธา

ซ้ำ * / ** / Solo / ** 

bottom of page