top of page

 พวกเราคือนาวาแห่งชีวิต เราคือลูก พณิชยการพระนคร

 เติบโตในทะเลแห่งความหวัง ดินแดนแห่งมนต์ขลัง วังสน พระนคร

We’re Berli Jucker พวกเราจะก้าวไป

  สร้างสรรค์สิ่งใหม่   เพื่อวันพรุ่งนี้  
 

นี่คือสัญญานของเรา ส่งผ่านมาทางหัวใจ

         สื่อสารกันได้  ใต้ฟ้าเดียวกัน

                      AIS

ร่วมอยู่  ร่วมเจริญ  บนเส้นทางที่ไกลสุดโพ้น

ด้วยแรงแห่ง มิตรผล  เราได้ค้นพบความภูิมิใจ

ให้ประชานิยม  สังคมเป็นสุข   อยู่สบายกันถ้วนทุกคน

จะดีแค่ไหน   ถ้าเห็นคนไทยทุกคน   ภูมิใจไทย

ฉันก็เป็นอีกคนที่ตามหาฝัน  จะไปหา รางวัลส่วนตัว ให้ใจของฉัน

       แม้ชาติหนึ่งที่เกิดเป็นคน  ขอแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

                   จะทำให้ความฝันนั้นได้กลายเป็นจริง

                                       Citi Bank

King of  kings    King of  kings

ปกครองไพร่ฟ้า  ด้วยความรัก  ด้วยธรรมโดยแท้จริง

จะขอเทิดไท้องค์ราชัน   นบมิ่งขวัญเลิศฟ้าบารมี

 ปราบปรามคนพาล  อภิบาลคนดี  คือวิถีผู้ พิทักษ์สันติราษฎร์

ดั่งสวรรค์พิมานแมน  แสนพิลาศงามตาเป็นแดนธรรมสวยงามสง่า  ดุจมณีล้ำค่าของโลกนี้

เอกลักษณ์ที่เป็นไท  มั่นในประเพณี  สืบทอดกันมาชั่วนาตาปี  ตามวิถีหนทางงามอย่างไทย

รัตนโกสินทร์  จักรีบดินทร์สมัย  ส่องแสงประกายสดใสยั่งยืนคู่กาลเวลา

                                                      (นิทรรศรัตนโกสินทร์)

ราชมงคลธัญบุรี ภูมิพลภูมีพระราชทานนามไว้

เกียรติขจรไปไกลเลื่องลือชื่อบัวสวรรค์ ธัญบุรี

หยัดยืนเติบโตมาภายใต้ฟ้าตะวันสีทอง

ดอกคูนและลำตะคอง ยังกู่ร้องเรียกเธอกับฉัน

ราชภัฏราชสีมา สานสัญญาและสายสัมพันธ์

อยู่อย่างพอเพียง  ใกล้ตัวความสุขยังมี 

อยู่อย่างพอดี  ไม่มีความทุกข์ร้อนในใจ

สุขจริงแท้ในชีวิตคน  จะค้นเจอได้ไม่ไกล            อยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอ

         คำสอนพ่อ - มูลนิธิพระดาบส

เชื่อมโยงทั่วไทย   เชื่อมใจคนทั้งชาติ

สร้างทางเลือกโอกาส  ให้ชาติเรานั้นก้าวไกล

ด้วยปณิธานกรมทางหลวงชนบทไทย

จะเดินตามรอยเท้าของพ่อด้วยความตั้งใจ

    จะเติมเต็มความหมายข้าราชการที่ดี

 มอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้  ทำความดีเพื่อชาติไทย

                           (สำนักงาน ก.พ.)

ศรัทธายึดถือในคุณธรรม  เชื่อในความดีงาม  พร้อมจะเป็นผู้ให้และแบ่งปัน

           คุณค่าทางใจ  ที่ได้จากทำสิ่งนั้น  คือความภูมิใจในชีวิตฉัน

                            มันคือรางวัลที่แสนยิ่งใหญ่ของฉัน

                                      บ.ไลอ้อน (ประเทศไทย)

สิ่งที่ครูนั้นใฝ่ฝัน ไม่ใช่รางวัลยิ่งใหญ่เลิศหรู

        ภาคภูมิใจเกียรติยศของชีวิตครู

   ไม่มีสิ่งใดสุขใจ เท่ากับได้ประคองอุ้มชู

   ทุ่มเทใจให้ศิษย์ได้มีความรู้  คู่กับความดี

               (สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ)

           รักมาตุภูมิ    เทิดทูนคุณธรรม

บ้านเมืองจะมีสังคมดีงาม  ก็อยู่ที่เราคนไทย

                       (พรรคมาตุภูมิ)

I Feel Fine Music  โดยสุรักษ์ สุขเสวี บริการจัดทำและแต่งเพลง สำหรับเป็นเพลงองค์กร เพลงบริษัท เพลงเพื่อการประชาสัมพันธ์  เพลงประจำสถาบันการศึกษา เพลงมหาวิทยาลัย เพลงโรงเรียน เพลงงานแต่งงาน และเพลงสำหรับโอกาสพิเศษต่างๆ

โดย สุรักษ์ สุขเสวี

bottom of page