I Feel Fine Music  โดยสุรักษ์ สุขเสวี บริการจัดทำและแต่งเพลง สำหรับเป็นเพลงองค์กร เพลงบริษัท เพลงเพื่อการประชาสัมพันธ์  เพลงประจำสถาบันการศึกษา เพลงมหาวิทยาลัย เพลงโรงเรียน เพลงงานแต่งงาน และเพลงสำหรับโอกาสพิเศษต่างๆ

โดย สุรักษ์ สุขเสวี

King of  kings    King of  kings

ปกครองไพร่ฟ้า  ด้วยความรัก  ด้วยธรรมโดยแท้จริง

We’re Berli Jucker พวกเราจะก้าวไป

  สร้างสรรค์สิ่งใหม่   เพื่อวันพรุ่งนี้  
 

ให้ประชานิยม  สังคมเป็นสุข   อยู่สบายกันถ้วนทุกคน

จะดีแค่ไหน   ถ้าเห็นคนไทยทุกคน   ภูมิใจไทย

ร่วมอยู่  ร่วมเจริญ  บนเส้นทางที่ไกลสุดโพ้น

ด้วยแรงแห่ง มิตรผล  เราได้ค้นพบความภูิมิใจ

เชื่อมโยงทั่วไทย   เชื่อมใจคนทั้งชาติ

สร้างทางเลือกโอกาส  ให้ชาติเรานั้นก้าวไกล

ด้วยปณิธานกรมทางหลวงชนบทไทย

จะขอเทิดไท้องค์ราชัน   นบมิ่งขวัญเลิศฟ้าบารมี

 ปราบปรามคนพาล  อภิบาลคนดี  คือวิถีผู้ พิทักษ์สันติราษฎร์

จะเดินตามรอยเท้าของพ่อด้วยความตั้งใจ

    จะเติมเต็มความหมายข้าราชการที่ดี

 มอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้  ทำความดีเพื่อชาติไทย

                           (สำนักงาน ก.พ.)

ดั่งสวรรค์พิมานแมน  แสนพิลาศงามตาเป็นแดนธรรมสวยงามสง่า  ดุจมณีล้ำค่าของโลกนี้

เอกลักษณ์ที่เป็นไท  มั่นในประเพณี  สืบทอดกันมาชั่วนาตาปี  ตามวิถีหนทางงามอย่างไทย

รัตนโกสินทร์  จักรีบดินทร์สมัย  ส่องแสงประกายสดใสยั่งยืนคู่กาลเวลา

                                                      (นิทรรศรัตนโกสินทร์)

อยู่อย่างพอเพียง  ใกล้ตัวความสุขยังมี 

อยู่อย่างพอดี  ไม่มีความทุกข์ร้อนในใจ

สุขจริงแท้ในชีวิตคน  จะค้นเจอได้ไม่ไกล            อยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอ

         คำสอนพ่อ - มูลนิธิพระดาบส

ฉันก็เป็นอีกคนที่ตามหาฝัน  จะไปหา รางวัลส่วนตัว ให้ใจของฉัน

       แม้ชาติหนึ่งที่เกิดเป็นคน  ขอแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

                   จะทำให้ความฝันนั้นได้กลายเป็นจริง

                                       Citi Bank

 พวกเราคือนาวาแห่งชีวิต เราคือลูก พณิชยการพระนคร

 เติบโตในทะเลแห่งความหวัง ดินแดนแห่งมนต์ขลัง วังสน พระนคร

ราชมงคลธัญบุรี ภูมิพลภูมีพระราชทานนามไว้

เกียรติขจรไปไกลเลื่องลือชื่อบัวสวรรค์ ธัญบุรี

หยัดยืนเติบโตมาภายใต้ฟ้าตะวันสีทอง

ดอกคูนและลำตะคอง ยังกู่ร้องเรียกเธอกับฉัน

ราชภัฏราชสีมา สานสัญญาและสายสัมพันธ์

นี่คือสัญญานของเรา ส่งผ่านมาทางหัวใจ

         สื่อสารกันได้  ใต้ฟ้าเดียวกัน

                      AIS

           รักมาตุภูมิ    เทิดทูนคุณธรรม

บ้านเมืองจะมีสังคมดีงาม  ก็อยู่ที่เราคนไทย

                       (พรรคมาตุภูมิ)

ศรัทธายึดถือในคุณธรรม  เชื่อในความดีงาม  พร้อมจะเป็นผู้ให้และแบ่งปัน

           คุณค่าทางใจ  ที่ได้จากทำสิ่งนั้น  คือความภูมิใจในชีวิตฉัน

                            มันคือรางวัลที่แสนยิ่งใหญ่ของฉัน

                                      บ.ไลอ้อน (ประเทศไทย)

สิ่งที่ครูนั้นใฝ่ฝัน ไม่ใช่รางวัลยิ่งใหญ่เลิศหรู

        ภาคภูมิใจเกียรติยศของชีวิตครู

   ไม่มีสิ่งใดสุขใจ เท่ากับได้ประคองอุ้มชู

   ทุ่มเทใจให้ศิษย์ได้มีความรู้  คู่กับความดี

               (สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ)