top of page

       The way of  Zatis

 

ศิลปิน อนรรฆภัทร ไทยเขียว

เพลง บ. แซทิส จำกัด

คำร้อง/ทำนอง สุรักษ์  สุขเสวี

เรียบเรียง โกมล  บุญเพียรผล

 

You can find the way of  Zatis

In the zone of satisfaction

ฉันค้นพบว่าในชีวิตหนึ่ง

ฉันไม่ต่างกับผู้คนทั่วไป

ฉันคิดฉันหวังฉันมีความตั้งใจ

อยากจะทำอะไรที่ฝัน

ภูเขาน้ำเงินที่เห็น

คือความหนักแน่นมั่นคงยั่งยืนนาน

ฟ้าสีทองโอบแสงตะวัน

ทำให้ฉันได้เจอจุดหมาย

อยากจะไขว่คว้าดวงดาวที่เคยฝัน

อยู่บนทางที่ฉันนั้นเลือกเองได้

ข้างหน้านั้นคือความท้าทาย

จะทำให้ฝันเป็นจริงดูสักครั้ง

อยากจะตามหารางวัลให้ชีวิต

ได้ทำตามที่คิดที่หวังไว้ทุกอย่าง

สัมผัสที่สุดแห่งฝันที่ฉันพอใจ

(In the zone of satisfaction)

ฉันได้รู้ว่าอะไรหลายอย่าง

ล้วนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ

แค่พบมิตรแท้ที่จริงใจให้กัน

ก็มีค่ามากเกินสิ่งใดๆ

                        


 

bottom of page