top of page

รวมภาพเบื้องหลังการทำอัลบั้มเพลงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รองอธิการบดี วิรัช โหตระไวศยะผศ.สมพงษ์ อังศุภโชติ และ ดร.ไพบูลย์ ไสยาวงศ์ พร้อมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำเพลงประจำมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมอบของที่ระลึกแก่ สุรักษ์ สุขเสวี ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นโปรดิวเซอร์และผู้ประพันธ์เพลงให้กับมหาวิทยาลัย

เพลงที่ 1. "ราชมงคลธัญบุรี" เป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัย โดยพูดถึงชื่อของมหาวิทยาลัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามไว้ และดอกบัวสวรรค์ ซึ่งเป็นต้นไม้สัญญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผู้ขับร้องเพลงนี้คือ ศักดา พัทธสีมา นักร้องนำวง "อินคา"

วันบันทึกเสียงเพลง "ราชมงคลธัญบุรี" ผู้หญิงขวามือในภาพ คือครูก้อย ชิดชนก มัญชุรัตน์ ผู้ขับร้องประสานเสียงในเพลงนี้

เพลงที่ 2. "จารึกราชมงคลธัญบุรี" เป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อบอกเล่าถึงความเป็นมาของสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในอดีต ซึ่งเคยเป็นท้องทุ่งนามาก่อน  เพลงออกแบบให้เป็นเพลง Pop - Rock ร่วมสมัย ผสมผสานกลิ่นอายบรรยากาศแบบไทยๆในแนวเพลงเกี่ยวข้าว  ผู้ที่ขับร้องบทเพลงนี้เป็นศิษย์เก่าของ มทร.ธัญบุรี  แหลม - สมพล รุ่งพาณิชย์  นักร้องนำวง 25 Hours 

จากซ้ายมือ อ.เอกสิทธิ์ พานิชเจริญ ผู้ขับเสภา และ อ.สมาพร กุญแจทอง, อ.สวธา เสนามนตรี,น.ส.กนกกาญจน์  หอมลักษณะ ผู้ขับร้องลูกคู่เพลงเกี่ยวข้าว

เพลงที่ 3 "RMUTT" เป็นบทเพลงสำหรับต้อนรับนักศึกษาใหม่ และเพื่อปลุกขวัญ สร้างความคักคึก เป็นเพลงสนุกแนว Pop Dance ชับร้องโดย อนรรฆภัทร ไทยเขียว

แบ็ท - อนรรฆภัทร ไทยเขียว ผู้ชับร้องเพลง RMUTT

เพลงที่ 4. "ปริญญาหนึ่งใบ" เป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นสำหรับร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษาที่เรียนจบปริญญาตรี,พิธีรับปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัย ขับร้องโดย พิชัยยุทธ จันทร์กลับ (เหน่ง The Voice)

บันทึกเสียงร้อง พิชัยยุทธ จันทร์กลับ 

เพลงที่ 5. "คลองหกมาแรง" เป็นเพลงที่แต่งขึ้นสำหรับกิจกรรมเชียร์กีฬาของมหาวิทยาลัย  แนวเพลงสนุกๆแบบไทยๆ จังหวะ 3 ช่า  ผู้ขับร้องเพลงนี้ เป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัยทั้งสองคน คือนายศิระ กุลสุวรรณ์ และ น.ส.ศุภยา แก้วปิยะทรัพย์

เพลงที่ 6. "สัญญา สายใย บัวทอง" ประพันธ์ขึ้นเพื่อใช้สำหรับเป็นบทเพลงแทนความรู้สึกอำลา อาลัย และความผูกพันต่อเพื่อน ครูบาอาจารย์และมหาวิทยาลัย  เมื่อนักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตและก้าวออกจากสถาบันไปแสวงหาความก้าวหน้าในชีวิตของตนเอง เพลงออกแบบให้เป็นเพลงแบบประสานเสียง โดยนักมีนักร้องนำหลักชายและหญิงคือ ธโนตม์ โรจนกิจ (เสื้อสีฟ้า) และอริศา หอมกรุ่น หรือ กวาง มุ้งมิ้ง แห่ง Thailand Got  Talent  ซ้ายมือคือ คุณากร ปิยมาภรณ์ ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน และวางไลน์ประสานเสียงในเพลงนี้ 

เพลงที่ 7. RMUTT.  Open To The World  เป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชาคม AEC โดยมีความมุ่งหมายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติเข้าสู่สังคมแห่งความรู้  บทเพลงขับร้องโดย สมพล รุ่งพาณิชย์ (แหลม 25 Hours)

สมพล รุ่งพาณิชย์ หรือแหลม 25 Hours บันทึกเสียงร้องเพลงนี้  เสื้อแจ็คเก็ตสีแดงขวามือคือ สดุดี ศรีประทุม Sound Engineer และเจ้าของห้องบันทึกเสียง Koolga Studio ที่ใช้บันทึกเสียงเพลงในอัลบั้มนี้ทั้งหมด ในปี 2555 - 2557

bottom of page