top of page

                RMUTT

 

ศิลปิน อนรรฆภัทร ไทยเขียว

คำร้อง/ทำนอง/Producer สุรักษ์ สุขเสวี

เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล

อัลบั้ม ม.ราชมงคลธัญบุรี

ฉันได้พบเธอที่จุดนัดฝัน

เห็นหัวใจกันเมื่อจ้องตา

จากตรงนี้จะเป็นเวลา

ที่ต้องเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่

เพราะเราคือคนรุ่นใหม่มาแรง

พร้อมที่จะแซงขึ้นไป

เป็นทางเลือกของสังคมไทย

และเป็นความหวังของชาติวันพรุ่งนี้

*ประกาศศักดิ์ศรีชาวบัวสวรรค์ด้วยฝันที่เรามี

**ว่าพวกเราคือ RMUTT ให้โลกได้รู้ว่าเรามีดี

RMUTT จะทำสิ่งไหนก็ทุ่มเทให้เต็มที่

RMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

RMUTT ราชมงคลธัญบุรี

เหมือนครอบครัวชาวบัวสวรรค์

สานสัมพันธ์ด้วยเยื่อใย

เกิดเป็นความรักแน่นแฟ้นในใจ

ผูกพันเราไว้เป็นหนึ่งในวันนี้    ซ้ำ */ **

bottom of page