top of page

    แทนความห่วงใยจากใจฉัน

 

ศิลปิน อนรรฆภัทร ไทยเขียว

คำร้อง สุรักษ์ สุขเสวี

ทำนอง/เรียบเรียง จักรวาล เสาธงยุติธรรม

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2009

 

ด้วยรักจากใจ  ที่เธอมีให้กัน

ด้วยเสียงสวรรค์ที่เธอสร้างฉันมา

จะขอขอบคุณ  ตอบแทนด้วยสัญญา

จากนี้จะทำสิ่งที่ฝัน

ความหวังที่คนกรุงเทพฯฝากไว้

จะเป็นแรงใจที่ผลักดันฉัน

จากนี้ ด้วยเรี่ยวแรงที่มี

ฉันขอทำความดี ทุ่มเทชีวิตนี้สร้างสรรค์

*ฉันจะทุ่มเทหัวใจ

เพื่อความสุขของพี่น้องไทย

จะห่วงใยดูแล  ใส่ใจ

เพื่อคนกรุงเทพฯ ตลอดไป

ถ้าฉันและเธอ  ร่วมแรงและใจช่วยกัน

บ้านนี้ จะงามอย่างที่ฝัน

ความหวังที่คนกรุงเทพฯฝากไว้

จะเป็นแรงใจที่ผลักดันฉัน

จากนี้ ด้วยเรี่ยวแรงที่มี

ฉันขอทำความดี  ทุ่มเทชีวิตสร้างสรรค์

ซ้ำ *  และ Solo

จากนี้ ฉันจะทุ่มเทหัวใจ

เพื่อความสุขของพี่น้องไทย

จะห่วงใยดูแล ใส่ใจ

ให้คนกรุงเทพฯ ตลอดไป

จะขอ...ทุ่มเทชีวิตและหัวใจ

เพื่อความสุขของพี่น้องไทย

อยากทำความดีฝากไว้

แทนความห่วงใยจากใจฉัน

bottom of page