top of page

        สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา

 

ศิลปิน : ปนัสยา กิตติกถากุล (เน็ท The Star12) Feat. กรณัฐ นิปกานนท์

คำร้อง/ทำนอง/Producer : สุรักษ์ สุขเสวี

เรียบเรียง : โสตถินันท์ ไชยลังการณ์

 

สะพรั่งขาวพราวพิสุทธิ์  งามละมุนคุ้นตา

ดอกสวีแดสูงค่า  เบ่งบานมาเกินร้อยปี

ดังอาภรณ์พริ้งเพรา  ผ่องสกาวขาวนวลงามดี

ถิ่นที่นี้ คือที่มา พยาบาล

เฝ้าพากเพียรเรียนวิชา  เยียวยาชีวิตคน

ด้วยมาตรฐานสากล  เกียรติภูมิแห่งสถาบัน

บริบาลผู้คน ดั่งญาติมิตรใกล้ชิดมานาน

ด้วยจรรยาบรรณ ปณิธาน ยึดมั่นในใจเรา

*เทิดบังคม องค์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

เกื้อการุณย์หนทางบรรเทาเจ็บป่วยให้คนไทย

**สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา

ดุจเพชรเม็ดล้ำเลอค่า แห่งสภากาชาดไทย

มุ่งหมายรับใช้ปวงชน ทุ่มเทอดทนตั้งใจ

ชีวิตนี้พร้อมพลีให้ เพื่อคนไทย ได้พึ่งพา

Solo / * / ** / **  และ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย

 

 

bottom of page