top of page

                    สายธารแห่งสีสัน

 

ศิลปิน กันตะ กัลย์จาฤก

คำร้อง สุรักษ์ สุขเสวี

ทำนอง/เรียบเรียง พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

สุพรรณหงส์ทองคำ 2552

 

หมื่นประกายพรายตะวันแห่งธารสีทอง

ส่องสะท้อนเรืองรองพร่างพราย

หลากชีวิตเรื่องราวถิ่นวิถีไทย อยู่ในสายธารแห่งนี้

ก่อให้เกิดภาพรอยยิ้ม น้ำตา สื่อภาษาท่าที

ดั่งลำนำสายนที  ที่รอเวลารินไป

*นี่คือธารน้ำแห่งความสัมพันธ์

หล่อหลอมวิญญาณจิตใจ

ไหลรินมาและไหลรินไป

สู่แดนแสนไกลสุดขอบฟ้า

(หงส์สีทอง ส่งสารนำไป

สู่แดนแสนไกลสุดขอบฟ้า)

อยู่ที่ไหนก็จะโค้งต่อโยงถึงกัน

ด้วยชีวิตและภาพฝันมายา

หลากหลายสีสัน ต่างทางที่มา

อยู่ในสายธารแห่งนี้

เปรียบประหนึ่งดังลำน้ำ

ไหลลงผ่านขอบโค้งประเพณี

ก่อเกิดความหมายดีๆ  ให้คนบันเทิงเริงใจ

bottom of page