top of page

                       ไปถามลุงพี

 

ศิลปิน ด.ช. เกนดี ธาราไชย, ด.ญ. พอดี ธาราไชย,

จิราพัชร์ ธำรงไชยพิสุทธิ์

คำร้อง/ทำนอง/Producer สุรักษ์ สุขเสวี

เรียบเรียง สดุดี ศรีประทุม

PPS - โปรเจคแพลนนิ่งเซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

 

Yeah !…Common…อยากรู้อะไรนะ…Yeah…!

*หนวดยาวเครางามใจดี  ยิ้มเปี่ยมด้วยความอารีย์

เชี่ยวชาญเรื่องวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ก็ต้องลุงพี

เรื่องใหญ่เรื่องเล็กรอบรู้  ถามตอบเข้าใจทันที

หากมีปัญหา ก็ลองปรึกษาคุณลุงดูสิ

ข้องใจไปถามลุงพี

(แบ่งปันความรู้เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี

ลุงพีของฉันเป็นต้นแบบของวิศวกรที่ดี

สุดยอดไปเลยลุงพี)

Rap วิทยาศาสตร์ไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไร

เป็นเรื่องสบายๆ เชื่อลุงดิ

ความรู้รอบตัวเราเผื่อเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์

รู้ไว้ก็ไม่มีโทษ จดไว้สิ

บางครั้งถ้าเราประมาท  เรื่องเล็กจะเป็นเรื่องใหญ่

ทางที่จะปลอดภัยก็มี

คิดจะทำอะไรก็เริ่มต้นไว้ให้ดีให้ถูก

ชีวิตเราจะสนุกถ้าได้เรียนรู้อะไรดีๆ

(ไปถามคุณลุง ไปถามคุณลุง ไปถามคุณลุง) ซ้ำ  *

Rap ทั้งเครื่องยนต์กลไกถ้าใช้แล้วมันติดขัด

เป็นเรื่องที่ลุงถนัด มาถามนี่

ทั้งเทคโนโลยีจะดิจิต้อลหรืออนาล็อค

ถ้าคิดอะไรไม่ออก  บอกลุงสิ

ข้าวของทั่วไปต้องรู้จักใช้ให้ฉลาด

ยุคนี้มันต้องประหยัด  ถ้วนถี่

โลกกำลังก้าวไกลเราก็ต้องหมุนตามโลกให้ทัน

ทุกสิ่งสร้างสรรค์ให้คุณภาพชีวิตเราดี

(ไปถามคุณลุง ไปถามคุณลุง ไปถามคุณลุง) ซ้ำ  *

bottom of page