top of page

                       ไปสู่แสงไฟ
 
ศิลปิน  ธงไชย  แมคอินไตย์
คำร้อง  สุรักษ์  สุขเสวี
ทำนอง/เรียบเรียง พรหมพงษ์  สนิทวงศ์  ณ อยุธยา
พิธิเปิดซีเกมส์ ครั้งที่ 18 เชียงใหม่ 2538
 
ดาวหมื่นดวงนั้น  กระจัดกระจายไป
ทอประกายแสง  ระยิบระยับไสว
ทุกที่มีแต่ดาว   แสงสว่างสุกใส
เหมือนท้าทายราตรี
บนแผ่นดินนี้  จะเป็นทะเลดาว
ลงจากกลางหาว  พร้อมใจกันรวมเข้ามา
พร้อมมุ่งไปที่ไฟ   แสงสว่างโชนฟ้า
พร้อมก้าวเดินตามไป

*จากแผ่นดินที่อยู่ไกลแสนห่าง
ต่างจิตและต่างใจ
ต่างจับมือเพื่อจะเดินก้าวไป  สู่จุดที่ใฝ่ฝัน
ล้านรัศมีดวงดาว  จะมาเป็นแสงที่กระพริบร่วมกัน
สู่จุดหมาย  ด้วยแรงแห่งความฝัน
พร้อมใจฝ่าฝันเดินมุ่งไปสู่ไฟ

ฝ่าหมอกควันมาด้วยใจแข็งแกร่ง
มาเป็นคู่แข่งขัน
สู่จุดยืนที่แสดงร่วมกัน  คือพลังของจิตใจ
รักนั้นจะฉายเรืองรอง   สว่างไม่แพ้รัศมีเปลวไฟ
เพื่อสร้างสรรค์ สร้างวันที่สดใส
ใช้ความเข้าใจผูกเชื่อมเราด้วยกัน
                              

bottom of page