top of page

                  ไปสู่แสงไฟ

 

ศิลปิน  ธงไชย  แมคอินไตย์

คำร้อง  สุรักษ์  สุขเสวี

ทำนอง/เรียบเรียง พรหมพงษ์  สนิทวงศ์  ณ อยุธยา

อัลบั้ม พิธิเปิดซีเกมส์ ครั้งที่ 18 เชียงใหม่ 2538

 

ดาวหมื่นดวงนั้น  กระจัดกระจายไป

ทอประกายแสง  ระยิบระยับไสว

ทุกที่มีแต่ดาว   แสงสว่างสุกใส

เหมือนท้าทายราตรี

บนแผ่นดินนี้  จะเป็นทะเลดาว

ลงจากกลางหาว  พร้อมใจกันรวมเข้ามา

พร้อมมุ่งไปที่ไฟ   แสงสว่างโชนฟ้า

พร้อมก้าวเดินตามไป

*จากแผ่นดินที่อยู่ไกลแสนห่าง

ต่างจิตและต่างใจ

ต่างจับมือเพื่อจะเดินก้าวไป  สู่จุดที่ใฝ่ฝัน

ล้านรัศมีดวงดาว  จะมาเป็นแสงที่กระพริบร่วมกัน

สู่จุดหมาย  ด้วยแรงแห่งความฝัน

พร้อมใจฝ่าฝันเดินมุ่งไปสู่ไฟ

ฝ่าหมอกควันมาด้วยใจแข็งแกร่ง

มาเป็นคู่แข่งขัน

สู่จุดยืนที่แสดงร่วมกัน  คือพลังของจิตใจ

รักนั้นจะฉายเรืองรอง   สว่างไม่แพ้รัศมีเปลวไฟ

เพื่อสร้างสรรค์ สร้างวันที่สดใส

ใช้ความเข้าใจผูกเชื่อมเราด้วยกัน

                                                    

bottom of page