top of page

GMM โดย EO.Today เปิดคลาสสอนแต่งเพลง Write Your First Song มี สุรักษ์ สุขเสวี วรรธนา วีรยวรรธนา ฉัตรชัย ดุริยประณีต มาเป็นวิทยากรที่ห้อง Auditorium ชั้น 21 ตึก GMM

ตรวจการบ้านให้น้องๆ ระหว่างพักอบรม

สามคุณครู 

ร้องเพลงที่ช่วยกันแต่งในคลาสร่วมกัน

โฉมหน้า EO.Today.com คลาสแรก ถ้าอยู่กันครบทั้งคลาส ก็ 60 คนเลยนะเนี่ย !

พี่นก ฉัตรชัย ดุริยะประณีต กับ สุรักษ์ สุขเสวี 

bottom of page