ภาพบรรยากาศก่อนการแสดง Concert "ชีวิตลิขิตเพลง" By สุรักษ์ สุขเสวี