top of page
We're DTGO.jpg
We're DTGO  (2).jpg
We're DTGO  (3).jpg

                We’re  DTGO                    

 

ศิลปิน : อภิวัฒน์ พงษ์วาท

คำร้อง/ทำนอง/Producer : สุรักษ์ สุขเสวี

เรียบเรียง : โสตถินันท์ ไชยลังการณ์

 

* Do Good, Do Great, Do It with Happiness (Just Do It, We’ll Make It)

Do Our Best, We Grow We Live and Learn,

To Make A Better World

ฟ้านั้นให้ฉันมีชีวิตอยู่ เรียนรู้เรื่องราวหลากหลาย

เพื่อให้ได้พบความจริงยิ่งใหญ่

เปลี่ยนแปลงมุมมองให้ฉัน

โลกทั้งใบเชื่อมโยงผูกพัน

ความสุขนั้นมีไว้เพื่อแบ่งปัน

จินตนาการถึงโลกที่ดีกว่า มองหาคนที่ร่วมฝัน

เป็นดังพี่น้องครอบครัวเดียวกัน

เพื่อไปให้ถึงจุดหมาย

หล่อหลอมกันให้เป็นหนึ่งใจ

อุปสรรคที่เจอไม่เคยหวั่นไหว

ซ้ำ * / Solo

ทุกๆก้าวที่เดินไปข้างหน้า เรากล้าคิดและกล้าฝัน

ต่างก็ส่งเสริมเติมเต็มให้กัน เพื่อทำความดีฝากไว้

สิ่งรอบตัวกำลังเปลี่ยนไป

โลกของเราต้องการความใส่ใจ

ซ้ำ *

Female Chorus

** หนทางไกลที่เราฝ่าฟัน กว่าเรานั้นจะมีวันนี้

เพราะยึดมั่นหลักธรรมความดี

มีชีวิตสร้างสรรค์ มีความรักให้กัน

ร้อง **  และ * พร้อมกัน และ

Do Our Best, We Learn,

We Live, We Grow, We are DTGO

bottom of page