top of page

พูลทวี

           

ศิลปิน อานนท์ กิ่งโพร้ง

คำร้อง/ทำนอง/Producer สุรักษ์ สุขเสวี

เรียบเรียง โสตถินันท์ ไชยลังการณ์

ล้งรับซื้อผลไม้

เงาะ มังคุด ลองกอง เขาสมิง จ.ตราด

 

* มีเงินก็เรียกว่าน้อง มีทองเค้าก็เรียกว่าพี่

ค้าขายให้เจริญเงินดี ประวัติต้องมี ต้องเชื่อถือได้

ดูแลใส่ใจลูกค้า คบหาต้องไม่เอาเปรียบใคร

ซื่อสัตย์ ชัดเจน จริงใจ  ยิ่งค้ายิ่งขายยิ่งเจริญดี

มีเงินทองใช้ เพิ่มพูนทวี พูลทวี พูลทวี

มีชีวิตผูกพัน ได้ค้าขายกัน มาก็เนิ่นนานปี

จนชื่อเสียงเลื่องลือ ชาวตราดเชื่อถือ ว่าล้งเจ้านี้ดี

พ่อค้า แม่ขาย ยิ้มระรื่นชื่นมื่นไมตรี

เฮียกับเจ๊ชอบใจ เรื่องผลไม้ เร่มาทางนี้       ซ้ำ *

ใครมีเงาะก็มา ถ้าดูเข้าท่า ก็ได้ราคาดี

มีมังคุด ลองกอง  อย่ามัวยืนมอง ยกมาที่นี่

ชุ่มน้ำ ฉ่ำฝน ผลผลิตน่าชื่นใจดี

คนทำสวนหน้าใส เก็บเกี่ยวมาขาย

ที่ล้งพูลทวี       ซ้ำ *

พูนทวี (1).png
พูนทวี (3).jpg
พูนทวี (1).jpg
พูนทวี (2).jpg
พูนทวี (1)_edited.jpg
bottom of page