top of page

สุรักษ์ สุขเสวี ร่วมงานเปิดตัวเว็บ weloveking.org
@
โรงแรม Pullman King Power 
แต่งเพลงเปิดตัว
โครงการ 
"ส่งความสุขให้พ่อด้วยรอยยิ้ม"

ถ่ายทอดบทเพลงโดย ปั่น ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว

bottom of page