top of page

                เกียรติยศของชีวิตครู

 

ศิลปิน สุเมธ องอาจ

คำร้อง/ทำนอง/Producer สุรักษ์ สุขเสวี

เรียบเรียง วรวิทย์ พิกุลทอง

ส.พ.ฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

ยิ้มในแววตา  สื่อภาษาที่แสนจริงใจ

เสียงหัวเราะลูกใคร  ช่างสดใสและไร้เดียงสา

ศิษย์นั้นเป็นดั่งผ้าขาว ที่ครูคอยเฝ้าห่วงหา

แต่งแต้มเติมเต็มปัญญาให้สวยดังฝัน

เหมือนการสร้างบ้าน ที่ต้องวางรากฐานดีดี

ปลูกฝังให้รู้ให้มี ความคิดสวยงามสร้างสรรค์

เหนื่อยยากลำบากแค่ไหน

ไม่เคยสิ้นสุดความฝัน

แกร่งกล้ามานาน ด้วยจิตวิญญาณของครู

*สิ่งที่ครูนั้นใฝ่ฝัน ไม่ใช่รางวัลยิ่งใหญ่เลิศหรู

ภาคภูมิใจเกียรติยศของชีวิตครู

ไม่มีสิ่งใดสุขใจ เท่ากับได้ประคองอุ้มชู

ทุ่มเทใจให้ศิษย์ได้มีความรู้

ให้เป็นคนดี (คู่กับความดี)

นับวันเดือนปี ที่ครูนี้เฝ้าเจียระไน

เพชรเม็ดน้อยประกาย ด้วยความรู้ที่ครูให้นี้

เมื่อถึงวันศิษย์จากไป หัวใจก็ห่วงอยู่ดี

ล้ำไกลเกินหน้าที่แห่งชีวิตครู

ภาพเหล่าคณาจารย์แห่งวิทยาลัยพณิชยการพระนคร..ผู้ล่วงลับ

bottom of page