top of page

             ที่หนึ่งที่เป็นคนไทย

ศิลปิน เสาวลักษณ์ ลีละบุตร

คำร้อง สุรักษ์ สุขเสวี

ทำนอง/เรียบเรียง ชนชิต จรรย์สืบศรี

FBT

อยากจะอยู่บนที่สูง  เธอกำลังเดินสู่ความฝัน

และที่ทุ่มเทไปนั้น  เธอคงทำมันด้วยหัวใจ

อยากจะเห็นนาที  ที่เธอนั้นเป็นหนึ่ง

ที่หนึ่งที่เป็นคนไทย

เหงื่อที่หยาดหยดออกมา

มันมีราคาและความหมาย

เหนื่อยและเจ็บปวดแค่ไหน

มันเป็นเวลาที่ต้องผ่าน

หกสิบล้านแรงใจ จะประสานเป็นหนึ่ง

เพื่อส่งให้เธอถึงฝัน

อยากจะเห็นภาพเธอยืนอยู่บนเส้นชัย

อยู่ให้สูงเหนือใครเมื่อวันนั้น

อยากจะขอเฝ้าดูวันแห่งความยิ่งใหญ่

ให้ได้รู้ทั่วกันว่าเป็นวันของเธอ

(ให้พี่น้องผองไทยชื่นชมมัน)

ได้แต่อยู่เป็นเบื้องหลัง

คอยเป็นแรงใจอยู่ตรงนี้

อยากจะบอกเธออีกที

เธอเป็นตัวจริง ฉันมั่นใจ

อยากจะเห็นนาที  ที่เธอนั้นเป็นหนึ่ง

ประกาศว่าเธอคือคนไทย

ประกาศว่าเป็นคนไทย

ที่หนึ่งที่เป็นคนไทย

bottom of page