top of page

               กรมทางหลวงชนบท

 

ศิลปิน ชวิน จิตรสมบูรณ์

คำร้อง/ทำนอง/Producer สุรักษ์ สุขเสวี

เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล

กรมทางหลวงชนบท

ทุกครั้งที่เห็นผู้คนเดินทาง

ท่องไปทั่วเมืองไทย

ฉันยังคงภูมิใจอยู่เบื้องหลัง

รับใช้ประชาทุกชั้นชน ฉันคือคนทำทาง

เชื่อมโยงความหวังผู้คนมานาน

*บนเส้นทางแสนไกล

จะเหนื่อยแค่ไหนไม่สำคัญ

เพื่อทำสิ่งที่ฉันนั้นภาคภูมิใจ

**เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ

สร้างทางเลือกโอกาส ให้ชาติเรานั้นก้าวไกล

เชื่อมโยงความรักความสุขให้กับพี่น้องคนไทย

เชื่อมใจให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

(เชื่อมใจหกสิบล้านใจเป็นหนึ่งเดียวกัน)

(ด้วยปณิธานกรมทางหลวงชนบทไทย)

ทุกคืบบนทางที่สร้างกันมา พัฒนาเมืองไทย

เป็นถนนที่ทอดยาวไกลสู่ความหวัง

ทุกก้าวจะนำเรื่องที่ดีดี  ให้ผู้คนบนทาง

ได้มีชีวิตที่ดีทั่วกัน

ซ้ำ  * / **  Solo  **/**

bottom of page