top of page

              บ้านลาชูเล่

 

ศิลปิน ชิดชนก มัญชุรัตน์

คำร้อง/ทำนอง/Producer สุรักษ์ สุขเสวี

เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล

La Chule’

เคยเดินเดียวดายภายใต้ฟ้า

ไขว่คว้าค้นหาหนทางไป

บางครั้งที่เหนื่อยและท้อใจ

แต่ฉันยังมองไป ที่แสงดวงดาว

แต่พอเจอเธอบนทางระหว่างฝัน

ความอ้างว้างของฉันก็บรรเทา

จากนี้ข้างหน้าคงไม่เหงา

จุดหมายในใจเรา ก็คือดาวดวงเดียวกัน

*จับมือกันไว้ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว (ลาชูเล่)

เชื่อมโยงยึดเหนี่ยวด้วยรักและผูกพัน (ลาชูเล่)

มือที่ประคองคล้องไว้ด้วยกัน

ยิ่งทำให้ฉันอบอุ่นมั่นใจ

ก้าวไปให้ถึงให้สูงจนสุดฝัน

สิ่งที่สำคัญไม่ใช่เพียงจุดหมาย

ที่ทำให้ฉันนั้นภาคภูมิใจ

ก็คือเพื่อนแท้ที่ได้ร่วมทางกัน

เดินไปตามทางด้วยศรัทธา

จุดหมายคุ้มค่าให้บากบั่น

ชีวิตฉันขอร่วมแบ่งปัน

สุขทุกข์ไปด้วยกัน ในบ้านลาชูเล่

ชีวิตที่มีกันและกัน  สืบสานเป็นตำนาน

แห่งบ้านลาชูเล่

bottom of page