top of page

                        สูตรนับสาม

 

ศิลปิน น้อง Feeling / น้อง Aim

คำร้อง/ทำนอง/Producer สุรักษ์ สุขเสวี

เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล

SCOTT EXTRA CARE TISSUE

คณิตทิชชู่วันนี้  มาเรียนวิธีนับสามด้วยกัน

ต้องสก๊อตต์เอ็กซ์ตร้าแคร์เท่านัั้น

หนาตั้งสามชั้น ซึมซับมากขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์

คณิตทิชชู่วันนี้  มาเรียนวิธีนับสามด้วยกัน

เช็ดก้นใช้แค่สามแผ่นเท่านั้น

พวกเรานับพร้อมกัน หนึ่ง…สอง…สาม...ดึง

นับสามให้เป็นนิสัย ท่องให้ขึ้นใจเวลาใช้ห้องน้ำ

สก๊อตต์เอ็กซ์ตร้าแคร์ขอย้ำ

นับหนึ่ง สอง สาม  แค่สามแผ่นเอาอยู่

bottom of page