สุรักษ์ สุขเสวี รับเชิญไปร่วมสัมมนา

"เพลงไพเราะ..เพราะภาษาเพราะพริ้ง"

ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ กล้วยน้ำไท