top of page

                      ราชภัฏราชสีมา

 

ศิลปิน ศักดา พัทธสีมา

คำร้อง/ทำนอง/Producer สุรักษ์ สุขเสวี

เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล

ม.ราชภัฏนครราชสีมา

ราชภัฏราชสีมา  สานสัญญาและสายสัมพันธ์

ให้เรารวมเป็นหนึ่งเดียวตลอดไป

ดาบแกร่งแห่งเมืองหญิงกล้า

คมปัญญาที่เลื่องลือไกล

ตำนานจากที่ราบสูง แผ่นดินทองทุ่งตะโกราย

สีเขียวเหลืองที่คุ้น  ใต้ร่มคูนพลิ้วช่อชูใบ

คือภาพความจำยิ่งใหญ่ที่เห็นมานาน

ดังลำตะคองไหลล่องไปตามกาลเวลา

แต่ไม่เคยลืมความเป็นมาว่าพวกเรานั้น...

หยัดยืนเติบโตมา ภายใต้ฟ้าตะวันสีทอง

ราชพฤกษ์และลำตะคอง

ยังกู่ร้องเรียกเธอกับฉัน

ราชภัฏราชสีมา สานสัญญาและสายสัมพันธ์

ให้เรารวมเป็นหนึ่งเดียวตลอดไป

ก่อเกียรติภูมิกว้างไกล

เวียนกันไปสานสร้างตำนาน

รวมใจกันเป็นพี่น้อง

เป็นเจ้าของบ้านหลังเดียวกัน

คุณธรรมความดี  สามัคคีและจรรยาบรรณ

ประสานใจเราให้อยู่  ให้รักกันมา

bottom of page