top of page

                  มหัศจรรย์แห่งชีวิต

 

ศิลปิน อนรรฆภัทร ไทยเขียว

คำร้อง/ทำนอง/Producer สุรักษ์ สุขเสวี

เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล

วันเกิดคุณวิวัฒน์ “ส่งเสริมประกันภัย”

ก็เป็นเพียงแค่คนหนึ่งคน  ดิ้นรนสู้โชคชะตา

ด้วยปณิธานและความศรัทธามุ่งมั่นในใจ

บนทางที่เดิน ถึงยากลำบากแค่ไหน

แต่สุดท้าย เธอนั้นทำได้อย่างฝัน

*คนเราเกิดมา จะมีคุณค่าเป็นคนสำคัญ

หันไปมองเบื้องหลังก็จะรู้ความจริงด้วยหัวใจ

(หันไปมองรอบตัว

ก็จะเห็นความจริงด้วยหัวใจ)

**เธอได้คอยชี้ทาง

เธอสรรค์สร้างสิ่งดีมากมาย

เป็นมนุษย์เดินดินที่ป่ายปีนสู่ฝันยิ่งใหญ่

สิ่งที่เธอได้ทำ เกินกว่าถ้อยคำทั่วไป

(มีแค่หนึ่งคำสามารถบรรยาย)

เธอได้ใช้ชีวิตจนได้สัมผัสความหมาย

คำว่ามหัศจรรย์

เกิดจากคุณธรรมที่มี หัวใจดีดีสร้างสรรค์

กลั่นออกมาเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่า

นำทางผู้คน  ให้สานให้สืบต่อมา

อยู่ร่วมกัน ด้วยรักและความผูกพัน

(ซ้ำ * และ **)

ความรัก ความหวัง ความฝัน

ที่เธอมอบไว้  ช่างแสนมหัศจรรย์

bottom of page