top of page

         ความฝันของต้นหญ้า

 

ศิลปิน ณัฐชา สวัสดิ์รักเกียรติ

อัลบั้ม มุมมองของตัวหนอน

คำร้อง สุรักษ์ สุขเสวี

ทำนอง/เรียบเรียง อภิไชย เย็นพูนสุข

 

เมื่อไหร่สายลมพัดผ่าน

มองเห็นเมฆลอยเกลื่อนฟ้า

บ่อยบ่อยที่ใจอยากเป็นเมฆจางตา

ลอยไปสุดขอบฟ้าไกล

บางทีเป็นเมฆคงสุขใจ

เมื่อไหร่ฝนซาฟ้าสร่าง

มีรุ้งหลากสีสดใส

บ่อยบ่อยที่เคยอยากเป็นรุ้งพร่างพราย

เพียงได้เกิดเป็นละออง

ใครใครได้เห็นก็อยากมอง

แต่ฉันเป็นหญ้าต้นหนึ่ง

ที่คงไม่มีผู้คนมาสนใจ

ที่ฉันนั้นทำอยู่  ก็คือฝัน

ก็เหมือนหญ้าต้นหนึ่ง

ไม่เคยหวังจะได้เป็นคนสำคัญ

แค่ขอใครสักคนหนึ่ง  เข้าใจฉัน

แค่นั้นก็พอใจ

เขาก็ไม่รู้ ไม่เห็นไม่ถามหา

ไม่คิดถึงต้นหญ้าอย่างฉัน

ฉันก็ไม่รู้ ไม่หวังให้ถามถึง

ฉันก็รู้ว่าฉันเป็นฉัน

ฝันฉันก็ฝัน และฉันไม่ทิ้งฝัน

เพราะฉันรักความฝันของฉัน

ได้แต่เฝ้ามองไม้ใหญ่

ที่มีกิ่งใบแน่นหนา

ผลิดอกออกใบแตกกิ่งก้านขึ้นมา

มีเพียงแต่ความร่มเย็น

ตัวเองได้เพียงแค่อยากเป็น                                                              

bottom of page