top of page

                             มาตุภูมิ

 

ศิลปิน นพพร เพริศแพร้ว

คำร้อง/ทำนอง/Producer สุรักษ์ สุขเสวี

เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล

พรรคมาตุภูมิ

โลกสร้างสรรค์  สวรรค์บนดิน

ตรงถิ่นที่เราอาศัย

ได้อยู่กันมา หากินกันไป

ในแผ่นดินธรรมแดนทอง

มีป่ามีเขา แม่น้ำลำธาร

ให้ร่วมกันเป็นเจ้าของ

ต้นข้าวในนา ล้านทุ่งรวงทอง

ถิ่นมาตุภูมิของไทย

มาถึงวันนี้ เราต้องช่วยกัน

พาชาติของเราให้ก้าวไกล

โลกเปลี่ยนแปลง สังคมเปลี่ยนไป

แต่ความเป็นไทยยังสวยงาม

รักมาตุภูมิ  เทิดทูนคุณธรรม

บ้านเมืองจะมีสังคมดีงาม

ก็อยู่ที่เราคนไทย

จับมือก้าวไปด้วยกัน ทุ่มเททั้งกายและใจ 

เพื่อแผ่นดินมารดาที่เราเกิดมาเป็นไท

เพื่อมาตุภูมิ

มีเรื่องราวต้องคิดต้องทำ รออยู่มากมายวันนี้

ต้องเริ่มด้วยความรักสามัคคี จากนี้ก็ยังไม่สาย

bottom of page