top of page

                        มาตุภูมิ

 

ศิลปิน นพพร เพริศแพร้ว

คำร้อง/ทำนอง สุรักษ์ สุขเสวี

อัลบั้ม พรรคมาตุภูมิ

เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล

 

โลกสร้างสรรค์  สวรรค์บนดิน

ตรงถิ่นที่เราอาศัย

ได้อยู่กันมา หากินกันไป

ในแผ่นดินธรรมแดนทอง

มีป่ามีเขา แม่น้ำลำธาร

ให้ร่วมกันเป็นเจ้าของ

ต้นข้าวในนา ล้านทุ่งรวงทอง

ถิ่นมาตุภูมิของไทย

มาถึงวันนี้ เราต้องช่วยกัน

พาชาติของเราให้ก้าวไกล

โลกเปลี่ยนแปลง สังคมเปลี่ยนไป

แต่ความเป็นไทยยังสวยงาม

รักมาตุภูมิ  เทิดทูนคุณธรรม

บ้านเมืองจะมีสังคมดีงาม

ก็อยู่ที่เราคนไทย

จับมือก้าวไปด้วยกัน ทุ่มเททั้งกายและใจ 

เพื่อแผ่นดินมารดาที่เราเกิดมาเป็นไท

เพื่อมาตุภูมิ

มีเรื่องราวต้องคิดต้องทำ รออยู่มากมายวันนี้

ต้องเริ่มด้วยความรักสามัคคี จากนี้ก็ยังไม่สาย


 

bottom of page