top of page

                      แทนคำนั้น

ศิลปิน วสันต์ โชติกุล

อัลบั้ม ขึ้นโต๊ะ

คำร้อง สุรักษ์ สุขเสวี

ทำนอง/เรียบเรียง ชาตรี คงสุวรรณ

 

อยากจะมีคำพูดสักคำ

ที่แทนความจริงจากใจที่มี

อยากจะสื่อความหมายดีดี

ที่พอจะทำให้เธอได้เข้าใจ

คำบางคำที่ดีสักคำหนึ่ง

คำบางคำที่จะซึ้งกินใจ

ที่จะพอจะใช้แทนใจจากฉัน

แต่จะมีคำพูดคำใด

ที่แทนความจริงจากใจให้กัน

ต่อให้คำเป็นร้อยเป็นพัน

ก็คงบรรยายไม่พอได้เหมือนใจ

ความเป็นจริงที่เห็นที่เป็นอยู่

คงจะดีกว่าคำพูดใดใด

และไม่มีสิ่งไหน มากมายกว่านั้น

*แทนสัญญา แทนสายใย ในหัวใจที่นิรันดร์

ก็คือความจริงใจที่คงมั่น  ที่ตัวฉันนั้นมีให้เธอ

มีหัวใจและสายตา  แทนสัญญาว่ารักเธอ

และจะมีเพียงพอมาให้เธอผู้เดียว                                                     


 

แอน ธิติมา ประทุมทิพย์ - แทนคำนั้น

เนม Getsunova - แทนคำนั้น

bottom of page