top of page

               กลับบ้านโฆษณา

ศิลปิน หนึ่ง ADS 19

คำร้อง/ทำนอง/Producer สุรักษ์ สุขเสวี

เรียบเรียง ธัชมนต์  ตันติยวรงค์

แผนกการโฆษณาพณิชยการพระนคร

อยากจะจดบันทึกชีวิตทุกช่วงเวลา

อยากจะกลับไปหาวันคืนที่เลยล่วงไป

อยากจะเก็บรอยยิ้มของเพื่อนที่เคยรู้ใจ

อยากจะจดจำไว้เป็นภาพเตือนใจทุกอย่าง

อาจจะผ่านไปแล้ว ชีวิตที่เรียนร่วมกัน

สิ่งที่ใฝ่ที่ฝันคงทำให้เราเหินห่าง

และตั้งแต่วันนี้ จะไม่มีเราร่วมทาง

คงมีเพียงความหลังที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์

มีทางมากมาย ที่พาให้เราเหินห่าง

มีเพียงหนึ่งทางที่พาเราพบเจอกัน

*กลับมาตรงนี้  ตรงที่เป็นโฆษณา

จงกลับมาหาทุกครั้งที่เราคิดถึงกัน

กลับมาตรงนี้  ตรงที่มีเธอกับฉัน

กลับมายืนยันว่าเรานั้นคือโฆษณา

กว่าจะกลับมาพบไม่รู้ว่านานเท่าไหร่

สิ่งที่อยู่ในใจมันเกินเอ่ยคำล่ำลา

ก่อนจะจากวันนี้จะขอแค่คำสัญญา

แผนกโฆษณาจะต้องมีเราเรื่อยไป

สิ่งที่ผ่านเลยมา บันทึกไว้ในหัวใจ

bottom of page