top of page

       เหตุการณ์ยังเหมือนเดิม

 

ศิลปิน จอห์น  รัตนเวโรจน์

อัลบั้ม  SOLO

คำร้อง สุรักษ์ สุขเสวี

ทำนอง/เรียบเรียง พงษ์พรหม สนิทวงศ์

ณ อยุธยา

 

เหตุการณ์ยังคงเหมือนเดิม

ตะวันยังคงฉายแสงเบื้องบน

และยังมีใครสักคนเหม่อมองตะวันลับฟ้าเรื่อยไป

เธอยังจมกับความหลัง เธอยังคงปวดร้าวใจ

และวันเวลาที่พ้นเลยไป

ไม่ทำให้เธอเปลี่ยนแปลง

และเธอก็ยังเหมือนเดิม

ที่เธอไม่เคยคิดเหลียวมองใคร

ไม่เปิดประตูหัวใจ

และยังเป็นคนเฉยๆเย็นชา

ตาเธอคอยแต่มองฟ้า ใจเธอเองกลับมืดมน

ไม่เคยยินดีที่เห็นบางคน เขายังมีความห่วงใย

เธอนั้นขังตัวเอง กับเวลาร้ายๆ

จึงไม่รู้ว่าคนที่เขาจริงใจ

เขานั้นคอยแต่เธอ เขายังคอย

ได้แต่หวังว่าเธอคงตื่น ปลุกชีวิตเธอขึ้นมาใหม่

และจะพร้อมมอบความวางใจกับใครสักคน

เพียงแค่หันมาเอง เปิดตัวเองสักครั้ง

คงได้เห็นว่าคนที่เขาจริงจัง

เขาไม่เคยอยู่ไกล เขายังคอย                                    

bottom of page