top of page

            พิทักษ์สันติราษฎร์

 

ศิลปิน อนรรฆภัทร ไทยเขียว

คำร้อง/ทำนอง/Producer สุรักษ์ สุขเสวี

เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล

ตำรวจนครบาล 1

บนหนทางที่ฉันก้าวมานั้น

ต้องฝ่าฟันปัญหามามากมาย

ปกป้องปวงประชา รักษากฎหมาย

ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม

บางครั้งคราวถึงจะเหนื่อยแค่ไหน

ก็สุขใจกับหน้าที่ที่ได้ทำ

เก็บเป็นความภูมิใจ ฝากไว้ในนาม

ตำรวจไทยรักในศักดิ์ศรี

*ใต้ท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพ

จะทุ่มเทกายใจ มั่นคงในความดี

**จะขอเทิดไท้องค์ราชัน

นบมิ่งขวัญเลิศฟ้าบารมี

ปราบปรามคนพาล อภิบาลคนดี

คือวิถีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ทางแสนไกลที่ได้ผ่านหนาวร้อน

ต้องหล่อหลอมเรียนรู้ประสบการณ์

เพื่อจะเป็นตัวแทนแห่งนครบาล

คอยสืบสานภาระและหน้าที่

bottom of page