top of page

                       ซ้อนท้าย

 

ศิลปิน Talent

คำร้อง สุรักษ์ สุขเสวี

ทำนอง/เรียบเรียง วินัย ไตรนทีภักดี

Suzuki Life Is Action

 

ฉันมีแต่มือที่ยังว่างเปล่าของลูกผู้ชาย

ไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารสักอย่าง

ฉันมีแต่รถที่เป็นเพื่อนใจ ทุกทิศและทาง

ถึงมีพลัง แต่ขาดจุดหมาย

จนเมื่อเธอเข้ามาหา มอบใจและกายให้กัน

มันคือต้นทางแห่งความท้าทาย

*(มี)เธอนั่งซ้อนท้ายไปกับฉัน

ไปสู่ถนนกว้างใหญ่ (ไปสู่เส้นทางกว้างใหญ่)

นั่งซ้อนท้ายไปด้วยกัน เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น

ถึงตากฝน โดนแดดร้อน

เราจะไม่ท้อ ไม่เคยหวั่น แค่มีกันและกัน

หนทางที่เราจะไปด้วยกันนั้นไกลเท่าไร

สองคนหนึ่งใจ จะผ่านปัญหาด้วยกัน

ฉันเชื่อว่าคงต้องมีสักที่หนึ่งใต้ดวงตะวัน

ที่เธอกับฉันจะเจอความฝัน

วันที่เธอเข้ามาหา มอบใจและกายให้กัน

มันคือต้นทางแห่งความท้าทาย (ซ้ำ*)

bottom of page