top of page

                         สายน้ำ

 

ศิลปิน สุรสีห์ อิทธิกุล

คำร้อง สุรักษ์ สุขเสวี

ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

อัลบั้ม The Project

 

ใจเราเคยหลอมรวมด้วยกัน

ผูกพันกันเป็นสายน้ำสีทอง

ล่องลอยกันไป อยู่ภายใต้ดวงตะวัน

เป็นลำธารของความเข้าใจ

ที่พาให้เราสองคนได้ไปพบเรื่องต่างๆ

สุขและทุกข์ร่วมกันมา

พ้นมายังจุดหนึ่ง เรานั้นก็เริ่มห่าง

จุดที่รักมันเริ่มเปลี่ยนทางไปตามกระแสใจ

*สิ่งที่เราเคยมีในหัวใจ

ก็คงเหมือนสายน้ำที่ไหลผ่าน

ผ่านดินแดนในใจ ไหลเลยมาจนสุดทาง

หมดเวลาเราคงจะแยกไป

ดุจดังน้ำสองสายที่แยกห่าง

ที่จะไม่มีทางหวนคืนกลับมาพบเจอ

วันที่เราร้างลากันไป

ต่างคนจะเป็นสายน้ำเดียวดาย ท่องไปลำพัง

ออกไปพบวันใหม่ๆ

แต่ความทรงจำของเราที่มี

จะยังคงเป็นเรื่องราวดีๆที่ยังจะอยู่

อยู่เป็นน้ำนิ่งในใจ

รู้ว่าทำอย่างไรก็คงต้องแยกกัน

ต่อให้รักและความผูกพันไม่อาจจะรั้งใจ                                                    

 

bottom of page