top of page

               ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ศิลปิน สมพล รุ่งพาณิชย์ (แหลม 25 Hours)

คำร้อง/ทำนอง/Producer สุรักษ์ สุขเสวี

เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล

เพลงประจำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

 

คงจะมีสักครั้งในชีวิตหนึ่ง

ที่ได้มาถึง มาเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน

มีดวงดาวในใจ ที่ทุกคนต่างก็หมายมั่น

อยู่ท่ามกลางเสียงเชียร์และแสงไฟ

โอ่ โอ โอ โอ๊...  .......

โอ่ โอ โอ โอ๊...  .......

มันคือการเรียนรู้ที่มีคุณค่า

สิ่งที่ไขว่คว้า ที่หวังได้มายากเย็นแค่ไหน

คงไม่มีตำรา เล่มใดๆที่จะสอนให้

เก็บเกี่ยวไว้ เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตตน

*ทุ่มเทพลังกายใจ เข้าร่วมการแข่งขัน

สานสัมพันธ์สายใยเชื่อมใจเราทุกคน

นี่คือเกมส์กีฬาของปัญญาชน  ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

โอ่ โอ โอ โอ๊... .........

โอ่ โอ โอ โอ๊....  .........

นวัตกรรมกีฬาสร้างสรรค์  สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

รู้แพ้ชนะ รู้ให้อภัย  ต่อกันและกัน

Solo / ซ้ำ * /  *

bottom of page