top of page

                 ราชินี ศรีแผ่นดิน

 

ศิลปิน นันทิดา แก้วบัวสาย

คำร้อง สุรักษ์ สุขเสวี

ทำนอง อภิไชย เย็นพูนสุข

เรียบเรียง อภิไชย เย็นพูนสุข/โสฬส ปุณกะบุตร

เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา ราชินี ศรีแผ่นดิน

สำนักงาน กปร.

 

หยาดลงมา  พร่างพรมจากฟ้าเบื้องบน

เหมือนสายฝนเย็นฉ่ำหล่อเลี้ยงหัวใจไทย

เปลี่ยนความทุกข์ร้อน ให้เป็นรอยยิ้มสดใส

ทั่วแคว้นแดนไทย เยี่ยมเยือนถึงมานาน

ช่วยคนไทย  ให้มีความรู้ปัญญา

รักษ์ต้นน้ำและป่าให้เขียวด้วยพืชพันธุ์

เชิดชูผ้าไหม  หัตถกรรมไทยสร้างสรรค์

สุขถ้วนเทียมกัน  ใต้พระบารมี

*สืบสานการกรณีย์  ให้กับองค์พ่อหลวงไทย

เหนื่อยยากพระวรกาย  ให้เรานั้นได้อยู่ดี

หล่อหลอมรวมใจคนไทย  ให้รู้รักสามัคคี

ฟ้าผู้อารีย์ แม่หลวงของปวงไทย

**เจ็ดสิบล้านใจ  ต่างซาบซึ้งในน้ำพระทัยแม่ฟ้า

สิ่งดีมากมาย  ที่ทรงทำมา  เพื่อพวกเราคนไทย

ทั่วแผ่นดินประณตน้อม  พร้อมใจกันบังคมเทิดไท้

ถวายพระพรชัย  แด่องค์ราชินี

(ราชินี ศรีแผ่นดิน)

bottom of page