top of page

                   ประเทศกูแคระ
 
คำร้อง/ทำนอง/Producer สุรักษ์ สุขเสวี
(แสดงสด - ไม่ได้ทำ Master)
 
พวกเรานั้นอยู่ในประเทศกูแคระ
คนที่ตัวเตี้ยกว่าเราตั้งเยอะแยะ
วันวันเราได้แต่เดินอยู่เต๊าะแต๊ะ เตี้ยตะแหมะแตะ!
แคระ แคระ แคระ แคระ แคระ แคระ แคระ...
แก น่ะ แคระ แคระ แคระ แคระ แคระ แคระ แคระ

ไม่ได้เจอเจ้าหญิงเจ้าขายอยู่นานแระ
เจ้าหญิงสโนว์ไวท์ไม่เคยแวะ
มองไปก็เห็นอาซิ้มกับอาแป๊ะ แวะมาเที่ยวเมือง
* ก็ได้แต่ร้องไฮโอ ไฮโฮ แฮะ แฮะ
ร้องไฮโฮ ไฮโฮ แฮะ แฮะ
ร้องตามหน่อย ไฮโฮ แฮะ แฮะ
เสียงฟังเพราะเชียวแหละ

มาเถิดมาร้องไฮโอ ไฮโฮ แฮะ แฮะ
ร้องไฮโอ ไฮโฮ แฮะ แฮะ
ร้องตามหน่อยไฮโฮ ไฮโฮ แฮะ แฮะ
เสียงฟังเพราะกว่าแพะ
แบร๊ะ แบร๊ะ แบร๊ะ แบร๊ะ แบร๊ะ แบร๊ะ แบร๊ะ ....
แบร๊ะ แบร๊ะ แบร๊ะ แบร๊ะ แบร๊ะ แบร๊ะ แบร๊ะ!

หล่อและสวยอยู่ในประเทศกูแคระ
ตัวสูงออกไปให้ไกลไม่ต้องแวะ
ก๋วยเตี๋ยวพวกเราก็กินลูกชิ้นแคระ
แคระจงเจริญ คนแคระจงเจริญ
ประเทศกูแคระจงเจริญ

bottom of page