top of page

                 คุยกลางแปลง

ศิลปิน สุรักษ์ สุขเสวี
คำร้อง/ทำนอง/Producer สุรักษ์ สุขเสวี
เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล
รายการ "คุยกลางแปลง"
 
*บุกตะลุยคุยกันกลางแปลง
ชีวิตกลางแจ้งเกษตรกรของไทย
จะชาวสวน ชาวนา ชาวไร่
สุขหรือทุกข์เราจะมาถามไถ่
ทุกทิศทั่วไทย  ตระเวนไปคุยกลางแปลง
(บอกเล่าชีวิต จากใจถึงใจ
ทุกทิศทั่วไทย  ตระเวนไปคุยกลางแปลง)
ทุกท้องถิ่น แผ่นดินแดนไทย
ปักดำหว่านไถ งอกงามทุกหนแห่ง
ผลที่ได้จากน้ำพักน้ำแรง
สร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยดี
ใช้ความรู้ที่ตกทอดมา
ทั้งภูมิปัญญาประสบการณ์ที่มี
ช่วยพลิกฟื้นผืนดินทุกที่  ปลูกพืชผลคุณภาพดี
ประกาศศักดิ์ศรีสู่โลกกว้างไกล     ซ้ำ *
มาพูดมาคุย แลกเปลี่ยนความเห็น
หยิบเอาประเด็นที่เกิดประโยชน์มาเสริมแต่ง
อยู่ในโลกแห่งการขันแข่ง
ต้องกล้าต้องแกร่ง  ด้วยเชิงเกษตรสร้างสรรค์
ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องคู่เคียงไปกับความมุ่งมั่น
เปลี่ยนนาไร่ให้เป็นสวรรค์
เก็บเกี่ยวกินใช้ชั่วลูกชั่วหลาน
บนแผ่นดินทองที่เรานั้นภูมิใจ     ซ้ำ *
มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์   ไร้สารเคมีปลอดภัยทั่วกัน
เก็บเกี่ยวความรู้เอามาแบ่งปัน
เพื่อให้ชีวิตคนไทยสุขสันต์
ร่วมด้วยช่วยกันตอบแทนแผ่นดินไทย   ซ้ำ *

bottom of page