top of page

                คุยกลางแปลง

ศิลปิน สุรักษ์ สุขเสวี

คำร้อง/ทำนอง สุรักษ์ สุขเสวี

เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล

อัลบั้ม รายการ "คุยกลางแปลง"

 

*บุกตะลุยคุยกันกลางแปลง

ชีวิตกลางแจ้งเกษตรกรของไทย

จะชาวสวน ชาวนา ชาวไร่

สุขหรือทุกข์เราจะมาถามไถ่

ทุกทิศทั่วไทย  ตระเวนไปคุยกลางแปลง

(บอกเล่าชีวิต จากใจถึงใจ

ทุกทิศทั่วไทย  ตระเวนไปคุยกลางแปลง)

ทุกท้องถิ่น แผ่นดินแดนไทย

ปักดำหว่านไถ งอกงามทุกหนแห่ง

ผลที่ได้จากน้ำพักน้ำแรง

สร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยดี

ใช้ความรู้ที่ตกทอดมา

ทั้งภูมิปัญญาประสบการณ์ที่มี

ช่วยพลิกฟื้นผืนดินทุกที่  ปลูกพืชผลคุณภาพดี

ประกาศศักดิ์ศรีสู่โลกกว้างไกล     ซ้ำ *

มาพูดมาคุย แลกเปลี่ยนความเห็น

หยิบเอาประเด็นที่เกิดประโยชน์มาเสริมแต่ง

อยู่ในโลกแห่งการขันแข่ง

ต้องกล้าต้องแกร่ง  ด้วยเชิงเกษตรสร้างสรรค์

ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สอดคล้องคู่เคียงไปกับความมุ่งมั่น

เปลี่ยนนาไร่ให้เป็นสวรรค์

เก็บเกี่ยวกินใช้ชั่วลูกชั่วหลาน

บนแผ่นดินทองที่เรานั้นภูมิใจ     ซ้ำ *

มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์   ไร้สารเคมีปลอดภัยทั่วกัน

เก็บเกี่ยวความรู้เอามาแบ่งปัน

เพื่อให้ชีวิตคนไทยสุขสันต์

ร่วมด้วยช่วยกันตอบแทนแผ่นดินไทย    ซ้ำ *

 

bottom of page