top of page

                     คู่ฟ้า คู่แผ่นดิน

 

ศิลปิน ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี & รัดเกล้า อามระดิษ

คำร้อง /ทำนอง สุรักษ์ สุขเสวี

เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล

อัลบั้ม เทิดพระเกียรติ 84 พรรษาสมเด็จพระราชินี กองทัพบก

 

เกิดเป็นคนไทย  เราทุกๆคนช่างโชคดี

แผ่นดินทองนี้   มีฟ้าให้ความการุณย์

คู่บุญแห่งฟ้า  คือหยาดฝน  หลั่งล้นลงมาเจือจุน

ต่อเติมสุขทวีคูณ  ฉ่ำเย็นทั่วแคว้นแดนไทย

รามีแม่หลวง  คอยเอื้ออาทรห่วงหาเรา

ไร่นาป่าเขา  พลิกฟื้นรักษ์พันธุ์พืชไพร

แผ้วทางสร้างเสริมให้สืบสาน  รอบรู้ในงานศิลป์ไทย

เยี่ยมเยือนไปถึงแดนใด   ทุกข์จางห่างหายทันที

*ดังหยาดเพชร  เม็ดใส  น้ำพระทัย  แม่ฟ้า

พรมพร่างมา  ทั่วถึงเย็นไปทุกที่

ธ หยาดฟ้า  คู่พระบารมี

สมเด็จพระราชินี  คู่ฟ้า คู่แผ่นดิน

Solo  /  *

สิ่งที่แม่หลวงมอบให้เรานั้น   คือพระปณิธานแน่วแน่

เรายังต้องช่วยดูแล  และคอยสืบสาน  จากนี้

ซ้ำ  *

 

bottom of page