top of page

                   คู่ฟ้า คู่แผ่นดิน

 

ศิลปิน ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี & รัดเกล้า อามระดิษ

คำร้อง/ทำนอง/Producer สุรักษ์ สุขเสวี

เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล

อัลบั้ม เทิดพระเกียรติ 84 พรรษาสมเด็จพระราชินี

(กองทัพบก)

 

เกิดเป็นคนไทย  เราทุกๆคนช่างโชคดี

แผ่นดินทองนี้  มีฟ้าให้ความการุณย์

คู่บุญแห่งฟ้า คือหยาดฝน หลั่งล้นลงมาเจือจุน

ต่อเติมสุขทวีคูณ  ฉ่ำเย็นทั่วแคว้นแดนไทย

เรามีแม่หลวง  คอยเอื้ออาทรห่วงหาเรา

ไร่นาป่าเขา พลิกฟื้นรักษ์พันธุ์พืชไพร

แผ้วทางสร้างเสริมให้สืบสาน  รอบรู้ในงานศิลป์ไทย

เยี่ยมเยือนไปถึงแดนใด  ทุกข์จางห่างหายทันที

*ดังหยาดเพชร เม็ดใส น้ำพระทัย แม่ฟ้า

พรมพร่างมา ทั่วถึงเย็นไปทุกที่

ธ หยาดฟ้า คู่พระบารมี

สมเด็จพระราชินี คู่ฟ้า คู่แผ่นดิน

Solo  /  *

สิ่งที่แม่หลวงมอบให้เรานั้น  คือพระปณิธานแน่วแน่

เรายังต้องช่วยดูแล และคอยสืบสาน จากนี้

ซ้ำ  *

bottom of page