top of page

     ขอบคุณที่รักกันหมดหัวใจ

 

ศิลปิน ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว (ปั่น)

คำร้อง สุรักษ์ สุขเสวี

ทำนอง นันทพงศ์ ทศพร

เรียบเรียง อรรถพร กำภู ณ อยุธยา

50 ปี เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า

 

ตั้งแต่เราพบกัน

ฉันรู้เพียงแค่เธอคือคนที่ฉันนั้นถูกใจ

แต่บนทางที่ไกลแสนไกล

ต้องใช้เวลา  ค้นหากันนาน

และวันนี้มาถึงยังจุดหนึ่ง

ฉันพบความมั่นใจนั้น

เมื่อมีเธออยู่เคียงข้างกัน

ทุกๆคืนวันที่ผ่านไป  ด้วยหัวใจที่มั่นคง

สิ่งที่เราพบมา

ฉันเชื่อว่าเป็นเวลาที่หล่อหลอมเธอกับฉัน

ผ่านสุขทุกข์ร้อนหนาวด้วยกัน

ทุกๆนาที ที่ล่วงเลยไป

*ที่ชีวิตมาถึงตรงจุดนี้  ก็เพราะเธอไม่ไปไหน

และเราคงขาดกันไม่ได้

เพราะสองหัวใจนั้นผูกพัน

**ขอบคุณในความรัก  ที่มีให้กัน

ดุจของขวัญที่ล้ำค่ายิ่งใหญ่

ขอบคุณที่รักกันหมดหัวใจ

ไม่มีใครแล้ว  ที่จะรักและจริงใจเหมือนเธอ

จากนาทีนี้ไป  ทุกก้าวที่เราจะเดิน

มีจุดหมายเป็นหนึ่งเดียว

ได้ความรักเป็นแรงยึดเหนี่ยว

คือความอบอุ่น ที่เหนือบรรยาย

ซ้ำ * และ **

bottom of page