top of page

                   ฟ้าสร้างเรามาคู่กัน

 

ศิลปิน ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี

Feat. ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์

คำร้อง/Producer สุรักษ์ สุขเสวี

ทำนอง อมรสุดา กาญจนภี

เรียบเรียง โสตถินันท์ ไชยลังการณ์

Ost. สุริยัน จันทรา ตราบนั้นฉันรักเธอ

 

หญิง ความรักอยู่แห่งไหน

เมฆสลัวมืดมัวบดบังหัวใจข้า

จะมีบ้างไหมคนดีสักคนที่เข้ามา

ส่องแสงลบมายา ให้จางไป

ชาย ตามหาสุดขอบฟ้า

มีบางครั้งบางคนผ่านมาเหมือนจะใช่

เมื่อไหร่ที่คิดจะลาเลิกร้างแยกทางไป

ก็เหมือนฟ้าจงใจสร้างละคร ให้ย้อนมาเจอะกัน

*ไม่มีวันจากพรากกันไป

เส้นทางหัวใจสองเราพบพาผูกพัน

เชื่อมโยงรักเราไว้ด้วยสายใยสวรรค์

ที่ฟ้านั้นกำหนดสร้างมา

ไม่มีทางห่างเหินกันไป

ลิขิตรักไว้นิรันดร์ในกาลเวลา

เพียงแต่เรานั้นต้องผ่านก้าวข้ามมายา

ไม่ช้าคงได้เคียงคู่กัน

หญิง เคยคิดอยู่เสมอ

ความแรงร้อนของเธอช่างเหมือนแสงตะวัน

ชาย และเธอลุ่มลึกละมุนอ่อนโยนเช่นพระจันทร์

มีค่าในตัวเองทุกคืนวัน  ข้างๆกันเสมอ

Solo  /   ซ้ำ *   และ

เหมือนสุริยันจันทรา ที่ฟ้าสร้างเรามาคู่กัน

bottom of page