top of page

                              ฟ้าสร้างเรามาคู่กัน

 

ศิลปิน ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี Feat. ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์

คำร้อง สุรักษ์ สุขเสวี

ทำนอง อมรสุดา กาญจนภี

เรียบเรียง โสตถินันท์ ไชยลังการณ์

Ost. สุริยัน จันทรา ตราบนั้นฉันรักเธอ

 

หญิง ความรักอยู่แห่งไหน เมฆสลัวมืดมัวบดบังหัวใจข้า

จะมีบ้างไหมคนดีสักคนที่เข้ามา

ส่องแสงลบมายา ให้จางไป

ชาย ตามหาสุดขอบฟ้า

มีบางครั้งบางคนผ่านมาเหมือนจะใช่

เมื่อไหร่ที่คิดจะลาเลิกร้างแยกทางไป

ก็เหมือนฟ้าจงใจสร้างละคร ให้ย้อนมาเจอะกัน

*ไม่มีวันจากพรากกันไป

เส้นทางหัวใจสองเราพบพาผูกพัน

เชื่อมโยงรักเราไว้ด้วยสายใยสวรรค์

ที่ฟ้านั้นกำหนดสร้างมา

ไม่มีทางห่างเหินกันไป  ลิขิตรักไว้นิรันดร์ในกาลเวลา

เพียงแต่เรานั้นต้องผ่านก้าวข้ามมายา

ไม่ช้าคงได้เคียงคู่กัน

หญิง เคยคิดอยู่เสมอ

ความแรงร้อนของเธอช่างเหมือนแสงตะวัน

ชาย และเธอลุ่มลึกละมุนอ่อนโยนเช่นพระจันทร์

มีค่าในตัวเองทุกคืนวัน  ข้างๆกันเสมอ

Solo  /   ซ้ำ *   และ

เหมือนสุริยันจันทรา ที่ฟ้าสร้างเรามาคู่กัน

bottom of page