top of page

                                  บูชาครู

 

ศิลปิน วินัย พันธุรักษ์,นรีกระจ่าง คันธมาส

คำร้อง/ทำนอง/Producer สุรักษ์ สุขเสวี

เรียบเรียง จิราพัชร์ ธำรงชัยพิศุทธิ์

อัลบั้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

เสมือนหนึ่งเป็นพ่อพระแม่พระ

มีชีวิตเพื่อเสียสละ  ช่วยพาให้ศิษย์สู่ฝั่งฝัน

สองมือของครูประหนึ่งเทวาช่างปั้น

เฝ้าแต่งเติมบ่มเพาะสร้างสรรค์

แล้วรอวันศิษย์จากไป

เวียนครบมาถึงวาระเชิดชู

เข้าบายศรีพิธีไหว้ครู  ด้วยกตัญญูที่ศิษย์ตั้งใจ

สานประเพณีจารีตวิถีของไทย

ทดแทนคุณแด่ครูผู้ให้  ด้วยใจเทิดทูนบูชา

*สองมือประนมประณตน้อมสักการ

ก้มกราบครูบาอาจารย์ผู้เปี่ยมล้นด้วยความเมตตา

ได้มีตัวตนหนทางแห่งความก้าวหน้า

เกิดความรู้และปัญญา  ด้วยวิชาที่ครูจุนเจือ

**ดอกรักมะลิจัดพุ่มแต่งพาน

แซมดอกเข็มหญ้าแพรกครบครัน

ธูปเทียนข้าวตอกดอกมะเขือ

ระลึกพระคุณผู้เคยการุณย์หนุนเกื้อ

ชั่วชีวิตที่มีที่เหลือ

ศิษย์น้อมกายใจก้มกราบไหว้ครู 

ซ้ำ  * / **

bottom of page