top of page

       เพียงพอเหมือนพ่อทำ

 

ศิลปิน โก้ Saxman

คำร้อง สุรักษ์ สุขเสวี

ทำนอง/เรียบเรียง เศกพล อุ่นสำราญ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

เคยเป็นเพียงคน ที่มีความกังวลใจ

สิ่งที่ฝันไว้มันช่างไกลเกินตัว

ไขว่คว้าไปในความมืดมัว

ฉันเหมือนคนที่หลงทาง

จนในวันหนึ่ง ก็ได้ยินคำคำหนึ่ง

ที่พ่อสอนและทำไว้เป็นแบบอย่าง

ให้ฉันเห็นถึงความผิดพลั้ง

กลับคืนบนหนทางความสุขใจ

อยู่อย่างคนรู้พอ หมั่นพากเพียรเรื่อยไป

ไม่ต้องรวยสูงเด่นเหนือใคร

อยู่อย่างเพียงพอเหมือนพ่อทำ

เพียงเป็นคนดี อยู่บนความเพียงพอดี

คือวิถีหนทางของความดีงาม

เราทุกคนควรจดจำ

เดินตามรอยเท้าพ่อกันต่อไป

อยู่อย่างเพียงพอ อยู่อย่างพอเพียง

อยู่อย่างเพียงพอเหมือนพ่อทำ

bottom of page