top of page

      เพียงพอเหมือนพ่อทำ

 

ศิลปิน  โก้  Saxman

คำร้อง  สุรักษ์   สุขเสวี

ทำนอง/เรียบเรียง  เศกพล  อุ่นสำราญ

อัลบั้ม  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

เคยเป็นเพียงคน   ที่มีความกังวลใจ

สิ่งที่ฝันไว้มันช่างไกลเกินตัว

ไขว่คว้าไปในความมืดมัว

ฉันเหมือนคนที่หลงทาง

จนในวันหนึ่ง  ก็ได้ยินคำคำหนึ่ง

ที่พ่อสอนและทำไว้เป็นแบบอย่าง

ให้ฉันเห็นถึงความผิดพลั้ง

กลับคืนบนหนทางความสุขใจ

อยู่อย่างคนรู้พอ  หมั่นพากเพียรเรื่อยไป

ไม่ต้องรวยสูงเด่นเหนือใคร

อยู่อย่างเพียงพอเหมือนพ่อทำ

เพียงเป็นคนดี  อยู่บนความเพียงพอดี

คือวิถีหนทางของความดีงาม

เราทุกคนควรจดจำ

เดินตามรอยเท้าพ่อกันต่อไป

อยู่อย่างเพียงพอ  อยู่อย่างพอเพียง

อยู่อย่างเพียงพอเหมือนพ่อทำ

bottom of page