top of page

                   วัดกับบ้าน

 

ศิลปิน พิชานุช อัสดรธีรยุทธ์

คำร้อง สุรักษ์ สุขเสวี

ทำนอง ธัชมนต์ ตันติยวรงค์

เรียบเรียง ธัชมนต์ ตันติยวรงค์

               สุปันโน ยิ่งวิริยะ

วัดพระพุทธบาทสระบุรี

 

ในอาณาดินแดนต้นแหล่งแห่งธรรม

สอนให้รู้ลึกล้ำความสุขที่หมาย

ล้อมไว้ด้วยแมกไม้ที่แผ่กิ่งใบ

ความกังวลใดใดสิ้นสุดตรงนี้

หยั่งรู้  ถึงความสุขแท้

เมื่อเดินอยู่บน หนทางแห่งนี้

*แสนร่มเย็น เหมือนอยู่ในบ้านหลังใหญ่

ได้ฝึกประพฤติใจกาย

ได้ผ่อนได้พักพิงใจ เรื่อยมา

ผองผู้คน ได้อยู่อาศัยพึ่งพา

เป็นสิ่งที่แสนล้ำค่า

ต้องหมั่นรักษาดูแลด้วยใจ

เพียงเราทำความดีมาตอบแทนกัน

วัดเหมือนบ้านต้องพึ่งคนอยู่อาศัย

คอยการุนจุนเจือกันอยู่ต่อไป

เว้นที่ว่างให้โลกได้หยุดตรงนี้  

bottom of page