top of page

                ทุกแรงคือพลัง
 
ศิลปิน อนรรฆภัทร ไทยเขียว
คำร้อง/ทำนอง/Producer สุรักษ์ สุขเสวี
เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล
อัลบั้ม กระทรวงแรงงาน
 
เกิดเป็นคนไทย เรามีภาระร่วมกัน
จะต้องขยัน รวมพลังเพื่อชาติไทย
กระทรวงแรงงาน มุ่งมั่นตั้งใจ
ให้แรงงานไทย ก้าวไกลเป็นสากล

ไม่มีงาน กรมการจะช่วยจัดหา
ให้งานมีเงินมา คุ้มค่ากัน
ออกกฎหมายเรียกร้อง คุ้มครองแรงงาน
ให้พวกเราทำงานได้อุ่นใจ
ให้คนไทย อยู่ดีพอเหมาะพอสม
มีประกันสังคมไว้บริการ
อยู่ที่ไหน ก็พร้อมที่จะช่วยกัน
พัฒนาแรงงานให้ก้าวไกล

เราคนไทย ต้องช่วยกัน
จับมือกัน รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่
ให้เพื่อนพ้องพี่น้องร่วมกันฟันฝ่า
พัฒนาเศรษฐกิจของชาติไทย

bottom of page