top of page
                     รับขวัญปีใหม่
 
ศิลปิน : Winter Wonder Kids
คำร้อง/ทำนอง : สุรักษ์ สุขเสวี
เรียบเรียง : โสตถินันท์ ไชยลังการณ์
 
*โบกมือให้วันสุดท้ายแห่งปี (ผ่านไปแล้วด้วยดี)
เข้าสู่วันนี้ต้อนรับปีใหม่ (รับขวัญวันปีใหม่)
ส่งความหวังดีต่อกันด้วยใจ
ทุกๆคนมีความหวังสดใส
ยิ้มแย้มและทักทายให้กัน
ขอให้สิ่งที่ใจเธอหวัง
เป็นได้จริงเหมือนอย่างตั้งใจ
ขอให้ผ่านเรื่องราวที่ร้าย ทำอะไรลุล่วงดังฝัน
มีชีวิตซาบซ่าสดใส ทั้งโรคภัยขออย่าแผ้วพาน
มีกำลังปัญญาความคิดความอ่านเกินใคร
ซ้ำ *
ขอให้จับให้เจอเงินล้าน
งานและการสำเร็จด้วยดี
ขอให้เด่นให้มีราศี ให้ได้ดี เลื่อนเพิ่มเติมชั้น
มีคนรักนับถือเลื่อมใส
เรื่องหัวใจขอให้ยังหวาน
ใครกำลังรอคอยความรักขอให้เจอะไวๆ
ซ้ำ *

ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่ผ่านมา

ปีเก่าจากไป ปีใหม่ก็มา

ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่ผ่านมา

bottom of page