top of page
“ฝากไว้ในนามตำรวจไทย” ความภาคภูมิใจของพวกเรา...ข้าราชการตำรวจ บทเพลงนี้ถูกจุดประกายโดยอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ท่าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ประพันธ์คำร้องโดย คุณสุรักษ์ สุขเสวี และมีอดีตนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ เป็นผู้ขัดเกลาคำร้องให้เหมาะสมกับบริบทมากขึ้น และยังได้โปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงแนวหน้าของเมืองไทย คุณหนึ่ง จักรวาล เสาธงยุติธรรม มาเป็นผู้ประพันธ์ทำนอง ทำให้บทเพลงนี้มีสไตล์ที่เข้าถึงได้ง่าย มีความไพเราะ เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน และเป็นการสร้างพลังใจให้ข้าราชการตำรวจภาคภูมิใจ แทนความห่วงใย จากตำรวจไทยถึงพี่น้องประชาชน ในปี พ.ศ.2566 เพลง “ฝากไว้ในนามตำรวจไทย” ถูกนำมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่อีกครั้ง และขับร้อง-บรรเลง ในรูปแบบวงป็อปออร์เคสตรา(Pop Orchestra) มีนักร้อง นักดนตรี ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับเพลงนี้กว่า 70 ชีวิต และได้โปรดิวเซอร์มือทอง ภราดร เพ็งศิริ (ครูเต๋า) มาเป็นผู้ควบคุมการผลิต และปิติ เกยูรพันธ์ ที่ปรึกษาด้านดนตรี โดยในครั้งนี้ ถูกตีความโดยนักดนตรีรุ่นใหม่ ของวงดุริยางค์ตำรวจเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย เรียบเรียงเสียงประสาน โดย ส.ต.ต.ธามณ์ พจนากนกกุล บัณฑิตด้านดุริยางคศิลป์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และควบคุมวง (Conductor) โดย พ.ต.ท.กิตติกุล วรรณกิจ สารวัตรฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล และมี ส.ต.อ.หญิง ลลิตา ศรีผุดผ่อง มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็นผู้ขับร้อง บันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียง ที่ Studio 28 กรุงเทพมหานคร เมื่อ กันยายน 2566 และทำการเผยแพร่ ผ่านสื่อแห่งยุคสมัยนี้ (2566) ที่เรียกว่า Social Media ในทุกช่องทาง บันทึกโดย พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล กันยายน 2566
        ฝากไว้ในนามตำรวจไทย
 
ศิลปิน :
คำร้อง :
สุรักษ์ สุขเสวี,รัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์
ทำนอง/เรียบเรียง : จักรวาล เสาธงยุติธรรม
 

เราเกิดมาบนผืนดินทองแห่งไทย
ใต้ร่มเงาผืนไตรรงค์ไสว
สละชีพพลี เพื่อทำหน้าที่
พิทักษ์สันติราษฎร์ไทย

ขอศรัทธาเคารพในเครื่องแบบนี้
ธำรงคงไว้มั่นในศักดิ์ศรี
พร้อมมอบชีวิตนี้
ให้คนไทยทุกคนได้พึ่งพา

ไม่มุ่งหวังในลาภผลใด
ไม่มองคนไทยเหลื่อมล้ำ

*ให้ปวงประชาอุ่นใจ
ทั่วถิ่นไทย ได้มีสังคมที่ดีงาม
มุ่งดำรงตนตั้งไว้ในความยุติธรรม
ฝากไว้ในนามตำรวจไทย

พร้อมเผชิญปัญหาโดยไม่หวั่นไหว
มีความอดทนต่อความเจ็บใจ
ไม่ประมาทสิ่งไหน
ทุกเรื่องเราทำไปด้วยปัญญา
Solo / *

พร้อมจะเป็นคนแรกและคนสุดท้าย
หยัดยืนเคียงข้างสร้างความอุ่นใจ
ยามที่คนหลับใหล ป้องกันพาลภัยให้ประชา
พร้อมจะมอบความเป็นธรรม
ฝากไว้ในนามตำรวจไทย
bottom of page