top of page

              The Big Six Values

 

ศิลปิน ศุษณะ ทัศน์นิยม, ณัชชา จิตตานนท์  

คำร้อง/ทำนอง/Producer สุรักษ์ สุขเสวี

เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล

Thai Union

 

* ก้าวเดินทางไกลไปด้วยกัน สู่จุดหมายที่ใฝ่ฝัน

เพื่อสร้างสรรค์ในสิ่งที่หวังและตั้งใจไว้

รวมพลังเป็นใจเดียวกัน

เป็นความหวังของคนรุ่นใหม่

ด้วยค่านิยมยิ่งใหญ่  The Big 6 Values

Na ni na… na na ni na na

The Big 6 Values

Na ni na…Na ni na ni na na

The Big 6 Values

(จดจำไว้ The Big Six Values)

ต้องหวังให้สูงให้ไกล  มีฝันมีไฟที่แรงกล้าพอ

ต้องรู้ลึกซึ้งเชี่ยวชาญ  มุ่งมั่นสู้งานหัวใจไม่ท้อ

เป็นคนอ่อนน้อมและผู้ฟังที่ดี  ใฝ่รู้ไม่รั้งรอ

ผูกใจไมตรี  ให้เกียรติต่อคนทั่วไป

ซ้ำ *

ต้องรับผิดชอบเรื่องราว

ภาระที่เราได้รับมอบหมาย

มีวิสัยทัศน์ยาว ไขว่คว้าดวงดาวคิดการณ์กว้างไกล

เห็นเป้าหมายชัดเจนตรงกัน

ทำงานร่วมกันบนความเข้าใจ

ต้องมีมุมมองริเริ่มความคิดแปลกใหม่

ซ้ำ * / Solo / *

bottom of page