top of page

       เธอสวยงาม  โลกสวยงาม

 

ศิลปิน นูโว

คำร้อง สุรักษ์ สุขเสวี

ทำนอง/เรียบเรียง เดชเวท แก้วมณี

อัลบั้ม นูโว Now 2.0

 

หยาดมาจากฟ้า หล่นมาสู่ดิน

เป็นฝนเย็นชื่นฉ่ำใจ

เมื่อมีตะวัน ท้องฟ้าที่สดใส

ก็มีต้นไม้และพืชพันธุ์

สัตว์ได้พึ่งพา คนได้อาศัย

โลกนี้มีไว้แบ่งปัน

คืนวันผ่านเวียน ฤดูจะเปลี่ยนผัน

เนิ่นนานที่เป็นอย่างนี้

*ยังไม่สายเกินไป

ที่จะประคองโลกเราให้อยู่ดูดีเหมือนเดิม

**โลกสวยงามด้วยความรัก

ขอเพียงแค่เรารู้จัก

ช่วยกันดูแลรักษาเรื่อยไป

อย่าให้เธอถูกทำร้าย

พรุ่งนี้เรายังต้องอยู่หายใจ

มีชีวิตในโลกนานเท่านาน

(มีชีวิตในโลกที่สวยงาม)

วันนี้ขอบฟ้า เปลี่ยนเป็นมืดมัว

สลัวคลุมด้วยหมอกควัน

อาทิตย์อับแสง สายลมไม่ผ่านผัน

แสงดาวเริ่มจะจางไป

ป่าที่แห้งแล้ง ถูกไฟแผดเผา

แม่น้ำยามนี้เหือดหาย

พายุเข้าซ้ำ ทะเลยิ่งโหดร้าย

ทุกวันโลกนั้นรุ่มร้อน

 

bottom of page