PPS คือเรา

                  

ศิลปิน ศักดา พัทธสีมา

คำร้อง อ.ประสงค์ ธาราไชย, จเรวุฒิ ครุฑธกะ,

สุรักษ์ สุขเสวี

ทำนอง จเรวุฒิ ครุฑธกะ,สุรักษ์ สุขเสวี

เรียบเรียง สดุดี ศรีประทุม

อัลบั้ม บ.โปรเจคแพลนนิ่งเซอร์วิส จำกัด(มหาชน)

 

เมื่อดวงตะวันส่องแสงเรืองรอง ชีวิตก็ต้องสู้กันต่อ

ถ้าทุ่มเทกายและใจมากพอ  สิ่งใดที่ฝันคงไม่ไกล

เมื่อมีขวากหนามปัญหาขวางกั้น

ต้องเดินเข้าชนความท้าทาย

ไม่ต่างกับการก้าวขึ้นบันได  จุดหมายมีไว้ให้ไขว่คว้า

*โปรเจคแพลนนิ่งเซอร์วิส  มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนา

ควบคุมต้นทุน  คุณภาพและเวลา

รักษามาตรฐานไว้ด้วยความภูมิใจ

(ร่วมแรงกายใจสืบสานคุณค่า

หล่อหลอมหัวใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกัน)

คุ้มค่าคู่ควรแก่การไว้วางใจ ติดตรึงหัวใจเราทุกคน

จะกี่วันคืนร้อนหนาวสู้ทน กี่แดดกี่ฝนไม่ท้อใจ

ร่วมทางกับคนที่รู้ใจกัน  อะไรยากเย็นก็ง่ายดาย

ข้างหน้าเรานั้นคือฝันที่ยิ่งใหญ่

จับมือเดินไปเพื่อไขว้คว้า

ซ้ำ *