top of page

              PPS คือเรา

                  

ศิลปิน ศักดา พัทธสีมา

คำร้อง อ.ประสงค์ ธาราไชย, จเรวุฒิ ครุฑธกะ,

สุรักษ์ สุขเสวี

ทำนอง จเรวุฒิ ครุฑธกะ,สุรักษ์ สุขเสวี

เรียบเรียง สดุดี ศรีประทุม

บ.โปรเจคแพลนนิ่งเซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

 

เมื่อดวงตะวันส่องแสงเรืองรอง ชีวิตก็ต้องสู้กันต่อ

ถ้าทุ่มเทกายและใจมากพอ  สิ่งใดที่ฝันคงไม่ไกล

เมื่อมีขวากหนามปัญหาขวางกั้น

ต้องเดินเข้าชนความท้าทาย

ไม่ต่างกับการก้าวขึ้นบันได  จุดหมายมีไว้ให้ไขว่คว้า

*โปรเจคแพลนนิ่งเซอร์วิส  มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนา

ควบคุมต้นทุน  คุณภาพและเวลา

รักษามาตรฐานไว้ด้วยความภูมิใจ

(ร่วมแรงกายใจสืบสานคุณค่า

หล่อหลอมหัวใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกัน)

คุ้มค่าคู่ควรแก่การไว้วางใจ ติดตรึงหัวใจเราทุกคน

จะกี่วันคืนร้อนหนาวสู้ทน กี่แดดกี่ฝนไม่ท้อใจ

ร่วมทางกับคนที่รู้ใจกัน  อะไรยากเย็นก็ง่ายดาย

ข้างหน้าเรานั้นคือฝันที่ยิ่งใหญ่

จับมือเดินไปเพื่อไขว้คว้า

ซ้ำ *

bottom of page